logo kleur 01

Aanbod

Buiten gewoon! Fit-inn biedt kortdurend verblijf aan (op dinsdag-woensdag-donderdag  en 1 weekend per maand), begeleiding groep op woensdag(-middag) en begeleiding groep op één  zaterdag per maand.

De focus ligt op het ontwikkelen van een zo zelfstandig mogelijke “IK”.  Er wordt aangesloten bij – wat kan ik al en – wat wil ik nog leren? 

Aangeboden activiteiten:

  • sport en bewegingsactiviteiten
  • buiten zijn/beleving van de natuur
  • zelfredzaamheid bevorderen w.b. persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken
  • bevorderen van de sociale vaardigheden (samenwerken, grenzen stellen, overleggen, etc)
  • bevorderen van de emotionele vaardigheden (weerbaarheid, zelfontplooïng, zelfverzekerdheid, ontspanning).